Шинэ ажлын захын вэвсайт ба аппликэйшн гарлаа

www.ajliinzah.com портал нь ажил олгогч, ажил хайгч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарыг ажлын байраар хангах нэгдсэн ажлын зах, сүлжээ юм. Байгууллагууд

Цааш унших