fbpx

Нэвтрэх

Үйлчилгээний нөхцөл

I.Нийтлэг үндэслэл

1.1. Репутас ХХК (цаашид “Компани” гэх) нь интернет сайт болох miniihot.com болон iOS, Android үйлдлийн системтэй гар утасны програм дээр үзүүлэх үйлчилгээний нөхцөлийг нийтэлж байна.
1.2. Энэхүү вэбсайтад нэвтэрснээр үйлчлүүлэгч болон компаны-зарын эзэн өөрөөр бол 2-уулаа Хэрэглэгч (цаашид “Хэрэглэгч” гэх)  үйлчилгээний нөхцөл болон холбогдох бүх хууль тогтоомж, орон нутгийн холбогдох бүх хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та эдгээр нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол энэ вэбсайтыг ашиглах, нэвтрэхийг хориглоно.

1.3. Энэхүү вэбсайтад байрлуулсан материалыг холбогдох зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдгийн хуулиар хамгаалагдсан болно.
1.4. Компани нь интернет Хэрэглэгчдэд тус нөхцөлийн дагуу үйлчилгээг ашиглахыг санал болгож байна.
1.5. Хэрэглэгчдийн дунд явагдаж буй бүх хэлэлцээр Компанийн оролцоогүйгээр явагддаг болно. Компани нь зар, танилцуулга байршуулах худалдааны платформоор хангадаг болно.

II.Зар нийтлэх журам

2.1. Хэрэглэгч нь сайтын заасан хуудсыг бөглөснөөр өөрийн компаны танилцуулга, санал болгож буй бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сайтад зарлан нийтлэх бүрэн эрхтэй.
2.2. Хэрэглэгч сайтын гишүүнээр саадгүй бүртгүүлэх бүрэн эрхтэй бөгөөд бүртгэлд өөрт ирсэн нууц кодоороо сайтанд нэвтэрч, сайтын үйлчилгээг авах эрхтэй.
2.3. Сайтын үйлчилгээг авснаар энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд заасан дүрэм журмыг заавал мөрдөх шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.
2.4. Хэрэглэгч сайт уруу ордог өөрийн нууц кодоо нууцалж, нууц кодтой холбоотой бүх асуудлын хариуцлагыг өөрөө үүрнэ. Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн хэрэглэгчийн нэр, нууц код ашиглан сайтын үйлчилгээг авах эрхтэй.
2.5. Нэг Хэрэглэгч нь (хувь хүн болон хуулийн этгээд) нэг л бүртгэлтэй байна. Нэгээс илүү бүртгэлтэй байх нь хориотой тул автомат системээр тогтоогдсон давхар бүртгэлүүд түр хаагдах болон түгжигдэх болно.
2.6. Танилцуулга, бараа, үйлчилгээг санал болгон зар нийтэлж буй Хэрэглэгч нь өөрийн бараа үйлчилгээний мэдээллийг сайтын журмын дагуу нийтлэх эрхтэй. Зар нийтэлснээр зарын эзэн нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нийтэлсэн барааг зарах, үйлчилгээг үзүүлэх эрхтэй гэж ойлгоно.
2.7. Зарын эзэн нь өөрийн мэдээ, бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанар, аюулгүй байдал, хууль дүрэмд харшлахгүй байх тал дээр бүрэн хариуцна.
2.8. Үйлчлүүлэгч, эзний талаас бараа, захиалгийн хугацаа, чанар аюулгүйн байдлыг, түүнчлэн санал болгосон үйлчилгээнийх нь тусгай зөвшөөрлийг нэхэмжилсэн тохиолдолд зарын эзэн буюу Үйлчлүүлэгчийн талаас батлан дааж, тэдний хүсэлтийг биелүүлэх үүрэгтэй.
2.9. Зарын эзэн нь зараа зохих ангилал дээр байрлуулах бөгөөд манай дээр зөвхөн компани, төрийн бус байгууллага, ах ахуйн нэгжүүд өөрийн компани, үйл ажиллагааны талаар танилцуулга, сурталчилгаа хийх ёстойг анхаар. Зарим ангилалд хүвь хүн зар тавьж болно.

2.11. Дараах зарыг компани, ТББ, ААН-ууд манай нийтлэх эрхтэй:
Монгол орны нутаг дэвсгэр дэх бүх ТББ, Компаны танилцуулга, үзүүлэх үйлчилгээ, бараа
Компаны хаяг, утас, сошиал хаягууд
Үл хөдлөл зарах, түрээслэх- байр, байшин
Зочид буудал, гэр буудал түрээслэх, захиалга авах
Үзвэр үйлчилгээ зарлах, билет зарах
Ресторан, ширээ захиалах гэх мэт
Үйлчилгээнд захиалга хийх, цаг авах
Хувь хүмүүс бол гэр буудал ажиллуулах, байр байшин түрээслэх, аялал жуулчлал үйлчилгээг үзүүлнэ.

2.12. Зарын эзэн нь өөрийн бараа бүтээгдэхүүнээ идэвхтэй сурталчлах эрхтэй бөгөөд өрсөлдөгч худалдагчдад саад болохгүй байх үүрэгтэй.
2.13. Компани нь нийтлэгдсэн зарын хугацааг сунгах, зарын байршлыг өөрчлөх эрхтэй. Хэрэв зарын эзэн нь сайтын дотоод журам болон хууль дүрмийг зөрчиж, алдаатай зар нийтэлсэн тохиолдолд Компани зар нийтлэхийг хориглож, устгах эрхтэй.

2.14. Зар оруулахад дараах зүйлсийг хориглоно:
Нэг хаягаас ижил зар нийтлэх;
Зарын утга санаа давхцах;
Өөр хоёр хаягаас нэг зарыг хуулж зар оруулах;
Зарын гарчиг, утга агуулга нь зарын ангилалд тохирохгүй байх;
Зарын гарчиг, оруулсан зураг, зарын тайлбар нь хоорондоо утга санааны зөрчилтэй байх;
Зар нийтлэхдээ өөр бусад сайтын холбоос (линк) болон miniihot.com -ий холбоос бичиж оруулах;
Улсын хэмжээний хориотой бараа бүтээгдэхүүнийг зарлан нийтлэх;
Зар нь сайтын админаар дамжин хянагдана.

2.15. Дараахи зүйлсийг сурталчилан нийтлэхийг хориглоно:
Архи согтууруулах ундаа
Тамхи, тамхины төрөл
Мансууруулах бодис
Эротик, секс, садар самуунтай холбогдох хэрэгсэл, үйлчилгээ
Хулгайн болон хууль бус бараа, үйлчилгээ
Хүний эрүүл мэнд, аюулгүйн байдалд хор хөнөөлтэй, аюултай бараа
Амьтны тухай хуульд заасны дагуу зэрлэг ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд
Дархан цаазтай болон хориотой ан амьтдын яс, арьс, эрхтэн, хэрэглэл гэх мэт: үлэг гүрвэлийн яс, зааны соёо, мөн түүнчлэн үнэт чулуу, музейн үзвэр, бүтээлүүд
Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах конвенцоос гаргасан хориотой амьтан, ургамлыг худалдаалахыг тус тус хориглоно.
Зар сурталчилгааны тухай болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу хориотой зүйлс
Анхаар: Манай дээр хувь хүмүүс бараа бүтээгдхүүн зарах, жижиг зарууд тавихыг хориглоно.

2.16. Зар нийтлэх дүрэм

2.16.1. Зарлагчийн хувийн мэдээлэл
Зарлагч нь нэрээ үнэн зөв, албан ёсны бүтэн нэрээ бичнэ.
Компаны хувьд компаны нэр, вэв хуудас, утас, хаяг, сошиал хаягууд бичнэ.
Улмаар үйлчлүүлэгч тантай шууд холбогдох боломжийг бүрдүүлнэ.

2.16.2. Зарын гарчиг

Зарын гарчигт зөвхөн зарлаж буй бараа, үйлчилгээний нэрийг бичнэ. Бусад мэдээллийг зарын тайлбар хэсэгт бичнэ. Гарчиг нь зарын тайлбартайгаа нийцэх ёстой. Компаны нэр нь таны профил хэсэгт орсон байна.

2.16.3. Зарын тайлбар
Компани, ААН-ийн танилцуулга, үндсэн мэдээ, хэзээ байгуулагдсан,  юу хийдэг, бүтээгдхүүн, үйл ажиллагааны чиглэл, ажилчдын тоо, гаргасан амжилт зэргээ бичинэ. Зарын тайлбар нь зөвхөн бараа, үйлчилгээний тухай тодорхой мэдээллийг оруулж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө.

2.16.4. Зарын фото зураг

Зураг нь танай байгууллага, бүтээгдхүүн, зарын утга агуулгатай нийцсэн байх ёстой.
Фото зураг нь ямар нэгэн тамгатай тохиолдолд ашиглахыг хориглоно.

Нийт 8 зураг 15МВ хүртэл хэмжээний зураг оруулна.
Зурагт холбоо барих хаяг оруулахгүй байхыг хатуу анхаарна уу.

2.16.5. Үнэ

Зөвхөн санал болгож буй бараа, үйлчилгээний үнийг бичнэ.
Хэрэв үнийн дүн, урьд нь байснаасаа хямдарч буурсан тохиолдолд хямдруулсан шалтгаан буюу бараа муудаж хуучирсан гэх мэт бусад тайлбарыг зарын тайлбар хэсэгт бичиж оруулна.
Барааны үнийг зарын гарчигт оруулахгүй байх. Үнийн дүнг заасан талбарт бичнэ.

2.16.6. Нэмэлт үйлчилгээ ба үнэ, бараагаа шууд зарах боломж
Байгууллагын үйлчилгээ, барааг нэг бүрчлэг жагсааж, холбогдох үнийг хавсаргана.
Жишээ: Эмнэлэг бол шүд, мэдрэлийн эмч, уламжлал гээд тус тусад нь үнээ тавина. Үйлчлүүлэгч таны барааг шууд захиалж, төлбөрийг хийж авах боломжтой. Эсвэл нь захиалга хийгээд уулзахаараа төлбөрөө хийнэ. Үйчллүүлэгч тантай емайл болон мессежээр харицах үед нь харилцан тохиролцоо хийнэ.

2.16.7. Захиалга авах
Үйлчлүүлэгчээс захиалга авах, цаг болзох, билет зарах үйлчилгээ хийж болно. Үүний тулд нэмэлт үйлчилгээн дээр бараа, үйлчилгээ, тэдгээрийн үнээ жагсаагаад, хичнээн хүн авах боломжтой, болох он сар, өдрийг нь зар дээрээ оруулж өгнө.
Үйлчлэгч захиалга хийсэн тохиолд танд захиалгийг емайлээр болон мессэжээр мэдэгдэнэ. Мөн таны хувийн самбар дотроо захиалгийн хэсэг дээр гарч ирнэ. Та захиалгийг хүлээн авах юмуу цуцлах эрхтэй. Дараа нь үйлчлүүлэгч автоматаар танаас эмайл, мессаж хүлээн авснаар захиалга баталгаажна.

2.16.8. Цагийн хуваарь, нээлттэй, хаалттай цаг
Та цагийн хуваарь хэсэг дээр өөрийн байгууллагийн нээлттэй ба хаах цагийг өгнө. Үзвэр үйлчилгээ бол болох өдөр боломжтой цагуудаа сонгоно.

Хэдэн минут, цагын давтамжтайгаар хүн хүлээн авах боломжтойгоо өгөх боломжтой. Жишээ нь 30мин болгон хүн хүлээн авах боломжтой бол түүнийгээ зааж өгснөөр таны захиалга 30мин болгоны давтамжтайгаар цаг сонгох боломжтой гарч ирнэ.

2.16.9. Хаяг
Компаны хаягийг гудамж, хаалганы дугаар, хот аймагтай бичинэ. Эсвэл нь газрын зураг дээр томруулж байгаад яг байгаа хаягаа сумаар зааснаар уртраг, өргөргийг сонгож оруулна. Хаягаа нарийн оруулснаар үйлчлүүлэгч өөртөө ойрхон үйлчилгээг газрын зураг дээр хайж олох, эсвэл хайлтанд сонгогдох боломжыг нээнэ.

2.17. Сайтын удирдлага буюу Компанийн эрх, үүрэг:

Хэрэглэгч буюу зар нийтлэгчийн өөрийнх нь бичиж найруулсан зарын утга агуулгад өөрчлөлт оруулахгүй байх.
Хэрэв зарын утга агуулга нь сайт дахь өөр нэг категорид илүү тохиромжтой байгаа тохиолдолд зарын байршлыг өөрчлөн, тохиромжит категорид нийтлэх эрхтэй.
Хэрэглэгч хоорондын харилцаа холбоог илүү хөнгөвчлөхийн тулд сайт нь Хэрэглэгчийн холбоо барих хаяг, утасны дугаарын мэдээллийг бусад Хэрэглэгчдэд нээлттэй байна.
Хэрэглэгчийн бичсэн зарын утга агуулга, сайтын холбоос, зарын тайлбарт сайт хариуцлага үүрэхгүй болно.
Хориотой бус, улсын хууль цаазад харшлаагүй, сайтын хориотой барааны жагсаалд ороогүй бүх бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, ажлын байрын зарыг нийтэлж болно.

2.18. Зарыг дараахи шалтгаануудаар устгана:

Энэхүү нөхцөлийг Хэрэглэгч зөрчсөн гэж үзвэл Компани нь Хэрэглэгчийн нийтэлсэн зарыг доорх шалтгаанаар устгах эрхтэй:

Тухайн Хэрэглэгчид нийтлэгдсэн бараа, үйлчилгээтэй нь ижил төстэй зар байх
Зарын оруулсан мэдээлэл нь энэхүү үйлчилгээний нөхцөл, зар нийтлэх журам болон холбогдох хууль тогтоомж зөрчих
Зард агуулагдах мэдээлэл нь бодит бус байх
Зарын гарчиг нь зарын мэдээлэл тайлбартай холбогдолгүй байх
Зарын гарчигт олон тооны цэг таслал, анхааруулгын тэмдэг, том үсэгтнүүд ашиглан оруулсан байх
Зарын гарчиг болон тайлбарын зурагт интернет хаяг буюу бусад сайтын холбоос бичигдсэн байх
Зураг нь зарын утга агуулгатай нийцээгүй, шууд хамааралгүй байх
Зураг нь интернет сайтаас хуулсан, абстракт, үл ойлгогдох
Зургийн чанар буюу пиксел муу, сурталчилж буй бараа зураг дээрх бусад бараанаас ялгарч харагдахгүй байх
Тухайн зарын категорид үл таарах
Хэрэглэгчдийн зүгээс болон бусад байгууллагаас оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн гэсэн гомдол ирэх, мөн холбогдох засгийн газрын байгууллагын шаардлагын дагуу
Бусад Хэрэглэгчдийн сурталчлах эрх зөрчигдсөн талаарх үндэслэлтэй гомдол ирэх.

ААН-ийн баталгаажилт хийхыг компани шаардах эрхтэй ба, баталгаажилтхийлгүүлхээс татгалзсан тохиолд

Монгол улсын ААН-ийн бүртгэлд албан ёсоор бүртгэлгүй бол.

2.19. Үл хөдлөх, зочид буудал, гэр зочид буудлын зарын дотоод дүрэм

Дараах дүрэм нь дээр бичигдсэн дүрмийг зөрчөөгүй, нэмэн дэлгэрүүлсэн болно.

2.19.1. Үндсэн дүрэм

Хэрвээ үл хөдлөх хөрөнгийн байгууллага болон хувь хүн өөрийн үйлчилгээ болох “Үл хөдлөх” гэсэн категорид оруулна. Гэр зочид буудал бол Гэр буудал ангилалд оруулна.
Үл хөдлөх хөрөнгийн агентлаг нь объект тус бүр дээр нэг зар байрлуулна
Объектыг тодорхой дүрсэлж бичнэ: барилгын давхрын тоо, хэд дэх давхарт байрлах, талбайн хэмжээ, хаяг, хуучин шинэ объект гэх мэт.

2.19.2. Үнэ

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг тодорхой, нийт үнийн дүнгээ шууд бичнэ. Нэг кв.м нь тэд гэсэн үнэлгээ байх ёсгүй.

2.19.3. Зураг

Үл хөдлөх хөрөнгийн объектын зартай шууд холбоотой, бодит байдлын зураг байна. Интернет сайтаас хуулсан, өөр бусдын зургийг хуулбарласан тохиолдолд Хэрэглэгч, зар үзэгчдийн итгэл үнэмшил буурдаг тул сайтын админ зарыг устгах эрхтэй
Үл хөдлөх хөрөнгийн объектын зургийн оронд үл хөдлөх хөрөнгийн агентлагийн лого тэмдгийг оруулсан тохиолдолд сайтын дүрэм зөрчсөн гэж үзнэ. Агентлагийн лого зөвхөн тамга хэлбэрээр орж болно.
Байшин, гэрийн ерөнхий зургаас гадна доторх интерьер загварыг харуулсан зургууд нэмэлтээр байх хэрэгтэй. Жишээ нь: Том өрөөний, унтлагын өрөөний, гал тогооны гэх мэт.

Ижил объектууд

Хэрэв яг ижил план зурагтай, ижил нэг үнэтэй объектууд зарж байгаа тохиолдолд нэг зар байршуулж болно. Уг зард хэдэн объект болон давхрын мэдээлэл оруулж болно

2.19.4. Шалгуурууд, шинжүүд
Шүүлтүүр- шалгуур дээр түрээслэх, юмуу зарах эсэхийг сонгоно. Мөн холбогдох бүх шалгуур шинжүүдэд тэмдэглэгээ хийснээр үйлчлүүлэгч хайлт хийж олход дөхөм болно. Жишээ нь үйлчлүүлэгч айрагтай, голын эрэг дээр амралт хайж байгаа тохиолд энэ шалгуурыг эзэн тэмдэглэсэн байх шаардлагатай.
Худал шалгуурыг тэмдэглэхийг хориглоно.

2.19.5. Захиалга авах ба хийх
Та цагийн хуваарь дээр өдрөө сонгож, үнээ өгснөөр үйлчлүүлэгч тантай шууд холбогдож түрээслэх боломжтой. Түрээсийг сараар болон өдрөөр өгч болно.

2.20. “Үзвэр, үйлчилгээ” категорийн зар нийтлэх дүрэм, билет зарах
Үзвэр үйлчилгээний байгууллагууд энэ ангилалд зараа тавина. Тайлбар, байршил, болох он сар өдөр, эхлэх дуусах цаг, хичнээн билет зарах эсэхээ бичинэ.

2.20.1. Үнэ, зураг

Үнээ нэмэлт үйлчилгээ болгоноор юмуу үзвэр болгонд үнээ өгнө. Зургаа мөн оруулна.

2.20.2. Захиалга авах, билет зарах, цаг авах
Танд захиалга ирэнгүүт емайл, мессаж ирнэ. Мөн өөрийн самбар дотор харагдана. Та захиалгийг хүлээн авах юмуу цуцалж болно. Захиалга нь хүний тоо бүрдэнгүүт автоматаар зогсоно. Е-билет автоматаар өгөх, хэвлэх боломжгүй. Зөвхөн захиалга авах, хэдэн хүн, хэн захиалсныг мэдэх боломжтой. Е- билетийг эзэн өөрөө хйигээд, захиалгийн баталгаажилтийн емайлээр юмуу мессажаар илгээх боломжтой.
Анхаар: . Эзэн захиалга хийсэн хүмүүст захиалгын өдөр цагийг нь 1-2 өдрийн өмнөөс емайл болон мессажээр илгээж баталгаажуулалт хийснээр захиалгийг мартах аюулаас сэргийлнэ. Ялангуяа олон хоногийн өмнөөс авсан цаг, захиалгыг заавал ч үгүй үйлчлүүлэгчид сануулж, хариуг нь авахыг зөвлөж байна.

2.20.3. Ical үйлчилгээ – захиалгийг нэг доороос хянах
Зочид буудал болон эмнэлэг, ресторан ажиллуулж байгаа тохиолд давхардаж захиалга авахгүйн тулд өөрийн google calendar https://www.google.com/calendar/about/, airbnb,com, booking.com дээрх захиалгатайгаа холбох боломжтой.
iCal синхрончлолын хэрэгсэл нь гуравдагч талын үйлчилгээнүүдтэй эдгээр өгөгдлийг солилцохын тулд жагсаалтаас захиалсан огноог импортлох / экспортлох боломжийг олгодог. Өөрөөр хэлвэл та захиалгийг google calendar-тай манай iCal синхрончлолын хэрэгсэл ашиглан шууд автоматаар холбож өгснөөр өөр газруудаас ирсэн захиалгуудтай холбогдож захиалга давхардуулахгүй олгох боломжтой.

2.21. Хайлт хийх
Хэрэглэгч сонирхсон зүйлсээ хайж олно. Хайлтыг үндсэн хуудасны цонхон дээр түлхүүр үг бичээд, газраа, хотоо бичээд энтэр дараа, улмаар ангиллаа сонгож хайна.
Мөн ангиллал болгоны дотор болон хайлт хийсний дараах үр дүн дотор дахин нарийвчилсан шалгуур, шүүлтүүр, ангилал, хаяг газар, үнэ зэргээр нэмэлт хайлт хийх боломжтой.

III.Талуудын эрх үүрэг

3.1. Компанийн үйлчилгээг ашиглан нэвтрэн үзэх боломжтой дизайны элемент, текст, график, дүрслэл, видео, компьютерын программ, мэдээллийн бааз, дуу хөгжим, дуу, бусад объект, түүнчлэн үйлчилгээний цахим хуудсанд байрлуулсан ямар нэгэн агуулга нь Компанийн, Хэрэглэгчдийн болон бусад эрх эзэмшигчийн онцгой эрх болно.

3.2. Агуулга болон үйлчилгээний бусад элементүүдийг зөвхөн санал болгосон үйл ажиллагааны хүрээнд ашиглах боломжтой юм. Сайтын байрлуулсан ямар нэгэн агуулгыг зохиогчийн эрх эзэмшигчээс урьдчилан зөвшөөрөлгүйгээр өөрөөр ашиглаж болохгүй болно. Үүнд: дахин боловсруулах, хуулбарлах, түгээх, г.м. зүйл багтана.

3.3. Хэрэглэгчийн оруулсан мэдээллийг нийтлэх эрхийг Компанид олгох үүднээс Хэрэглэгч нь оруулсан мэдээллийн бүх агуулгын ашиглах, нийтлэх, хуулбарлах, хувилах, олон нийтийн мэдээлэл дамжуулах хэрэгслээр түгээх эрхийг Компанид хугацаагүй, буцалтгүй, онцгой бус хэлбэрээр олгож байгаа болно. Дээр дурдсан эрх нь ямар нэгэн цалин хөлс, урамшуулалгүйгээр үнэгүй олгогдоно. Энэ тохиолдолд зард байрлуулсан мэдээллийн өмчийн эрх нь Хэрэглэгчид байна.

3.4. Сайтын үйлчилгээг ашигласнаар Хэрэглэгч нь өөрийн оруулсан зар дахь мэдээллийн хариуцлагын дангаар үүрнэ.

3.5. Хэрэглэгчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрлийн дагуу аль эсвэл холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд олгогдоно.

3.6. Энэхүү нөхцөлийг зөрчсөн дурын зарыг Компани нь буцаах, устгах болон шилжүүлэх эрхтэй.

3.7. Хэрэглэгч нь сайтын ажиллагаатай холбоотой санал гомдлоо “Санал хүсэлт, сэтгэгдэл” болон “Гомдол” хэсгүүдээр дамжуулан илэрхийлэх эрхтэй. Санал гомдолтой ажлын 2 өдрийн дотор танилцана.

3.8. Компани нь Хэрэглэгчийн оруулсан зар бүхий мэдээллийг холбогдох зургийн хамт Сайтын сурталчилгааны зорилгоор нийтлэх эрхтэй. Үүнд Хэрэглэгчийн зөвшөөрөл шаардагдахгүй бөгөөд ямар нэгэн мөнгөн урамшуулал Хэрэглэгчид олгогдохгүй болно.

3.9. Компани нь Хэрэглэгчийн оруулсан зар сурталчилгаа үнэн зөв болохыг нотлох баримтыг Хэрэглэгчээс шаардах эрхтэй. Тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх үйл ажиллагааны хувьд Хэрэглэгч нь өөрийгөө, эсхүл бүтээгдэхүүнээ сурталчлахдаа тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ буюу түүний зохих ёсоор баталгаажсан хуулбарыг Компанид үзүүлэх үүрэгтэй.

IV.Төлбөрийн талаар

4.1. Үйлчилгээний төлбөр
4.1.1. Үйлчлүүлэгч 1-2 зар үнэгүй байршуулах эрхтэй. Бусад тохиолд үнэтэй. Үл хөдлөх, үзвэр үйлчилгээ 15 зар үнэгүй байршуулна.
4.1.2. Хэрэглэгч нь төлбөрт үйлчилгээг сайтаас болон аппликейшнээр дамжуулан авах боломжтой.

4.1.3. Хэрэглэгч нь төлбөрт үйлчилгээг захиалахаас өмнө, төлбөрийн нөхцөлтэй анхлан танилцах үүрэгтэй.

4.1.4. Үйлчилгээний төлбөрийг сайт дээр заасны дагуу хийнэ.

4.1.5. iOS, Android аппликейшний  тусламжтай шилжүүлсэн мөнгөн дүн таны дансанд байрлах үед тухайн өдрийн мөрдөгдөж буй Монгол Банкны ханшнаас хамааран зөрүү үүсэх боломжтойг анхаарна уу.
4.1.6. Төлбөрийг Пау пал болон кредит карт ашиглан додоод гадаадаас манай вэв хуудас болон апп дээр шууд хийх боломжтой.

Мөн банкны шилжүүлэг хийх боломжтой. Түүнчлэн захиалга хийсэн тохиолд эзэнд нь биеээрээ очиж мөнгөн төлбөр хийж болно. Манай дээр гадаад төлбөрийн хэрэгчлээр дамжуулан гадаадаас захиалга авах илүү боломжтой.

төлбөртэй үйлчилгээ, сурталчилгаа байршуулах Төлбөр, сурталчилгааны  талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, банкны шилжүүлгийн дансны мэлээллийг miniihot.com/pay-ad/ хуудаснаас авна уу.
4.1.7. Танд манайхаас өөр вэбсайтаар дамжуулан төлбөр хийхийг санал болгох, хүлээн авахыг хориглоно. Хэрэв та хувийн имэйл хаяг эсвэл бусад төлбөрийн хэрэгслийг үйлчлүүлэгчид өгөх юм бол таны акаунтыг энэ вэбсайтаас хүссэн үедээ устгах эсвэл өөрчлөх болно.
4.1.8. Худалдагч нь гүйцэтгэсэн ажлын талаархи бүх нотлох баримт, бүрэн мэдээллийг өгөх үүрэгтэй.

4.2. Үйлчилгээний шимтгэл
Манай дээр худалдаа үйлчилгээгээ борлуулж, үйлчлүүлэгчээс төлбөр авсан тохиолд 20 хувийн шимтгэл төлна.
Жишээлбэл:
$ 20.00-ийн бараа үйлчилгээ зарсан бол $ 16.00 таны дансанд нэмэгдэх болно

4.3. Захиалга хийх юмуу худалдан авах
4.3.1 Худалдан авагчид манай төлбөр болон захиалгын төлбөрийг дансанд урьдчилж төлнө.
4.3.2 Танд PayPal, данс, кредит картаас өөр төлбөрийн аргыг ашиглахыг хориглоно. Зөвхөн манай дээр төлбөр хийх ёстой.
4.3.3 Таны захиалгыг төлбөрийг хүлээн авсны дараа л үйлчилгээ үзүүлэгч рүү илгээх болно.
4.3.4 Таны захиалгыг үйлчилгээ үзүүлэгч хүлээн авах юмуу, цуцлах эрхтэй.
4.3.5 Хэрэв таны захиалга ямар нэгэн шалтгаанаар татгалзсан бол таны худалдан авалтын мөнгийг буцаан шилжүүлэх болно. Тэхдээ банкны шимтгэл хасагдана.
4.3.6 PayPal, зээлийн карт эсвэл өөрийн банкаар дамжуулан хийсэн төлбөрийн талаар маргах, цуцлахгүй байх. Ингэснээр таны дансыг түдгэлзүүлж болзошгүй юм.
4.3.7. Таны захиалгыг хүлээн авсны дараа бид гүйлгээг хийхэд хангалттай хөрөнгө байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд төлбөрийн картандаа стандарт зөвшөөрлийн шалгалтыг явуулна. Шууд дебит хийх эрхийг хүлээн авсны дараа картыг хасах болно. Картаа дебитлэхэд таны авсан мөнгийг таны хүссэн барааны үнийн дүнтэй тэнцэх урьдчилгаа төлбөрт тооцно. Барааг ачуулаад танд баталгаажуулах и-мэйл ирсний дараа уг мөнгийг баталгаажуулах имэйлээр дэлгэрэнгүй тайлбарласны дагуу худалдаж авсан барааны үнийн хариуд хадгаламж болгон ашиглах болно.

4.4. Захиалга боловсруулах:
4.4.1 Үйлчлүүлэгч захиалга захиалах үед худалдагч / үйлчлүүлэгч имэйлээр, мессежээр мэдэгдэл хүлээн авдаг. Мөн өөрийн самбар дортоо хардаг.
4.4.2 Үйлчлүүлэгч / гэрээлэгчид ажлын байр бий болгоход заасан хүргэх хугацааг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
4.4.4 Үйлчлүүлэгч таны аль нэг үйлчилгээг захиалах үед танд мэдэгдэж, уг захиалгыг хүлээн авах эсвэл татгалзахыг хүсэлт ирнэ. Та хүсэлтийг хүлээн авах юмуу, цуцалж болно. Таны самбар дотор ирсэн захиалгууд хүлээгдэж буй захиалгын хэсэгт байрлана. Цуцалсан бол цуцалсан хэсэгт, хүлээн авсан бол хүлээн авсан хэсэгт байрлана.

4.5. PayPal, Stripe болон өөрийн түрээвчээс мөнгөө татах
4.5.1 Мөнгөө татхын тулд танд хүчинтэй PayPal, Payza, Stripe болон банкны данс шаардлагатай. Мөнгө авахаасаа өмнө орж ирсэн төлбөрийг хүлээн авахаар дансаа тохируулсан эсэхээ шалгана уу.
4.5.2 Та гишүүнчлэлээс гарахын өмнө холбогдох төлбөрийн мэдээллийг хүссэн үедээ эсвэл өөрчлөх боломжтой.
4.5.3 Төлбөрийг 7 хоногийн аюулгүй байдлын дараа гаргана. Гэхдээ төлбөрийн доод хэмжээ 300000 төг байна.
4.5.4 PayPal, Payza, Stripe болон банкууд гэх мэт төлбөрийн төрөл тус бүрээс гарах стандарт хураамжийг авдаг. Тиймээс та төлбөрийнхөө зохих аргыг ашиглан бидэнд урьдчилан мэдэгдэх хэрэгтэй. Ихэнх зардлын хураамж нь 2.95% + олон улсын шилжүүлэг гэх мэт.
4.5.5. Гарах давтамж нь сард нэг удаа байдаг. Тэхдээ үзвэр үйлчилгээ, зочид буудал бол сард 2 удаа мөнгөө татах боломжтой.
4.5.6 Төлбөр нь эцсийнх бөгөөд буцаах боломжгүй. Энэ үйл явц эхэлмэгц бид буцаан олгох эсвэл өөрчлөх боломжгүй болно.

4.5.7. Хувь хүмүүсийн зарын захиалгын төлбөр авсан тохиолд захиалга хүлээн авахаар захиалсан өдрөөс хойш 14 хоногын дараа мөнгөө татах боломжтой. Жишээ нь: Гэр буудлын захиалгыг зун авахаар үйлчлэгч өвөл захиалга хийсэн тохиолд гэр буудлын эзэн төлбөрийг зөвхөн зун үйлчлүүлэгчийг хүлээн авсны дараагаар өөртөө татах боломжтой.

V.Компанийн хариуцлагын хязгаарлалт

5.1. Сайтын үйлчилгээг ашигласнаар, Хэрэглэгч нь өөрийн эрсдэлийг үнэлэн бүх эрсдэлийг үүрнэ. Хэрэглэгчдийн бичсэн зарын текстийн утга агуулга, сайтын холбоос, зарын тайлбарт компани хариуцлага үүрэхгүй болно.

5.2. Компани нь Хэрэглэгчдийн хоорондын худалдан авалтын зохион байгуулагч биш болно. Сайт нь Хэрэглэгчдийн хуулиар зөвшөөрөгдсөн бараа, үйлчилгээг хүссэн үедээ, дурын газраас, хүссэн үнээр худалдах болон худалдан авах боломжийг бусад Хэрэглэгчдэд олгох зорилготой худалдааны харилцаа холбооны платформ юм. Мөн монгол орны хууль ёсны компани, ААН-ын шар хуудас, бизенэсс лавлах юм.

5.3. Компани нь Хэрэглэгчдийн зард орсон мэдээллийн бодит байдлыг хянах боломжгүй юм. Компани нь хэлцэл хийгч талуудын аливаа нэгэн зохисгүй зан, эсвэл гарсан хохиролд хариуцлага хүлээхгүй болно.

5.4. Компани нь Хэрэглэгчийн зард санал болгож буй бараа/үйлчилгээнд хариуцлага үүрэхгүй. Хэрэглэгчдийн хооронд гарсан маргаан, зөрчил нь Компанийн оролцоогүйгээр Хэрэглэгчдийн хооронд шийдвэрлэгдэнэ.

5.5. Гуравдагч этгээдийн хууль бусаар сайтад нэвтрэн Компанийн серверийг болон Хэрэглэгчдийн мэдээлэл ашиглах, түүнчлэн сайтаар дамжуулан вирус, Trojan, г.м. тараасан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.

5.6. Зард байршсан бараа/үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, хуулиар зөвшөөрөгдсөн байдал болон тайлбартайгаа нийцэх асуудал Компанийн хяналтаас гадуур байгаа болно.

5.7. Хэрэглэгч сайтыг ашиглаж байх үедээ анхаарал болгоомжтой байхыг компани зөвлөж байна. Зарын эзэн нь дурдсан чадваргүй эсвэл өөр хүний дүр эсгэж байж болохыг анхаарна уу. Хэрэглэгч сайтыг хэрэглэснээр дээрх эрсдэлийг болон бусад Хэрэглэгчийн үйлдэлд компани хариуцлага үүрэхгүй болохыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

5.8. Сайтын Хэрэглэгч нь өөрийн хийсэн үйлдэлд бүрэн хариуцлага үүрнэ.

5.9. Хэрэглэгчийн өөрийн эрх ашгийг өөр нэгэн Хэрэглэгч зөрчсөн тохиолдлыг Хэрэглэгч компанид мэдэгдэх эрхтэй. Хэрэглэгчийн гомдол бодит болох нь тогтоогдвол Компани нь өөрийн үзсэнээр холбогдох зарыг устгах эрхтэй.

5.10. Сайтыг буруу хэрэглэснээс гарсан хохирлыг компани хариуцахгүй болно.

5.11. Репутас ХХК эсвэл түүний ханган нийлүүлэгчид ямар ч тохиолдолд вэбсайт дээрх материалыг ашиглах эсвэл ашиглах чадваргүй байдлаас үүдэлтэй аливаа хохирлыг (үүнд хязгаарлагдахгүй, өгөгдлийн алдагдал, ашиг эсвэл бизнесийн тасалдлын улмаас үүссэн хохирол орно) хариуцахгүй. Комприс эсвэл Комприсээс эрх олгосон төлөөлөгч ийм хохирол учирч болзошгүй талаар амаар болон бичгээр мэдэгдсэн болно. Зарим харьяалал нь шууд бус болон гэнэтийн хохирлын хариуцлагын хязгаарлалтыг хязгаарлахыг зөвшөөрдөггүй тул эдгээр хязгаарлалтууд танд хамаарахгүй байж магадгүй юм.

VI.Үйлчилгээний нөхцөлийн хамрах хугацаа

6.1. Энэхүү нөхцөлийг Хэрэглэгч сайт ашиглаж эхэлсэн үеэс мөрдөх бөгөөд энэхүү нөхцөл нь хугацаагүй болно.

6.2. Хэрэглэгч нь өөрийн бүртгэлийг сайтаас компанид урдьчилан мэдэгдэлгүй, тайлбар өгөлгүй хасах эрхтэй.

6.3. Хэрэв компани 7 дугаар бүлэгт заасанчлан Үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулсан аль нэг заалтыг Хэрэглэгч хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа тохиолдолд Хэрэглэгч сайтын үйлчилгээг ашиглахаа дуусгавар болгох үүрэгтэй. Хэрэглэгч сайтыг ашигласан хэвээр байгаа тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

VII.Үйлчилгээний нөхцлиийн нэмэлт өөрчлөлт

7.1. Компани нь урдьчилан мэдэгдэлгүйгээр үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Үйлчилгээний нөхцөлийн шинэ хувилбар доорх интернет хаяг дээр байршсан өдрөөс даган мөрдөгдөнө. Үйлчилгээний нөхцөлийн хүчин төгөлдөр найруулга miniihot.com/termsof-use/ хаяг дээр байрлана.

VIII. Зар, захиалгын дүрэм

8.1. Зарын дүрэм
8.1.1. Нэг зард зөвхөн нэг компани, ААН-ийн мэдээлэл байрлуулна.
8.1.2. Үйлчлүүлэгч болгон 1 зар үнэгүй байрлуулах эрхтэй.
8.1.3. Зарын хугацаа хязгааргүй.
8.1.4. Зард шаардсан бүх мэдээллийг оруулна. Үүнд: компаны нэр, утас, вэв хуудас, сошиал хаягууд, зураг, танилцуулга
8.1.5. Зарын хаягийг газруун зураг дээр гудамж, хаалганы дугаар юмуу сумаар зааж уртраг, өргөргийг сайн оруулах хэрэгтэй. Улмаар үйлчлүүлэгч өөртөө ойрхон үйлччилгээг газрын зураг дээр хайх учраас хаяг зөв оруулах нь туйлын чухал.
8.1.6. 2 зараас илүү зар тавих тохиолд төлбөртэй үйлчилгээг авна.
8.1.7. Зарыг зөв ангилалд байрлуулна.
8.1.8. Зартай холбогдох нэмэлт шинж чанаруудыг заавал сонгох шаардлагатай. Тэгснээр үйлчлүүлэгч шүүлтүүр хийж хайхад гарч ирэх боломжтой.

8.2. Захиалгийн дүрэм
8.2.1. Үйлчилгээ сурталчилж, захиалга авах үйлчилгээ явуулах болбол нь цагийн хуваарь, сар өдрөө сонгож, онгойх, хаах цаг, захиалгийн цагуудыг оруулна.
8.2.2.Үйлчилгээ, захиалгын тодорхойлолтыг нэмэлт үйлчилгээнд бичиж үнийг нь тавьж болно.
8.2.3. Төлбөрийг манай дээр шууд болон үйлчлүүлэгч тантай суулд нь холбогдон биечлэн төлөх боломжтой.
8.2.4. Захиалга автоматаар явагдаж, емайл, мессажаар эзнээс үйлчлүүлэгчид баталгаажна.
8.2.5. Захиалгийг эзэн хүлээн авах буюу цуцалж болно. Бүр захиалгийн мэдээг өөрийн Самбар дээрээс харна. Үйлчлүүлэгч захиалга хийсэн тохиолд эзэнд автоматаар емайл болон мессаж ирнэ.

IX. Үнэлгээ өгөх

9.1. Үйлчлүүлэгч авсан үйлчилгээ, зар, ААН-ийн талаар 4 шалгуурын дагуу одоор тэмдэглэгээ хийхээс гадна санал бодлоо бичиж үлдээнэ.
9.2. Үйлчлүүлэгч зөв үнэлгээ хийх шаардлагатай.
9.3. Зөвхөн бүртгүүлсэн үйлчлүүлэгч үнэлгээ үлдээнэ.
9.4. Эзэн үнэлгээний дагуу үйлчилгээгээ сайжруулах шаардлатай.
Улмаар сайн үнэлгээтэй байгууллага, үйлчилгээ илүү захиалга авах үйлчлүүлэгч олох учраас сайн үнэлгээтй байх нь чухал.